ספר חינמי ללימוד שפת #C

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:

תכנות מונחה עצמים ב- #C

מאת: ארז קלר
 


 
 
ספר לימוד המיועד למתחילים העושים את צעדיהם הראשונים בעולם ה- .NET Framework ,בשפת C# ובתכנות מונחה עצמים,
אולם גם מתכנתים בעלי ניסיון העושים הסבה משפות אחרות יוכלו למצוא בו עניין.
מעבר ללימוד שפת #C, השפה המרכזית של עולם ה- .NET Framework , הספר מתמקד בהיכרות עם עולם התכנות מונחה העצמים.
הערה - הספר נכתב בשנת 2001 בגרסה הראשונה של #C ולא עודכן.
כיום שפת #C בגרסתה החמישית מכילה שיפורים רבים ותוספות רבות שאינן באים לביטוי בספר, אולם העקרונות התכנותיים והמתודולוגיים
המוסברים בו רלבנטים מתמיד.

השיפורים והשינויים בשפה מוסברים ומודגמים במאמרים.
 


Microsoft Partners In Learning