הטיפוסים הבסיסיים

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
בעולנו היומיומי אנחנו משתמשים בהרבה מאוד כלי אחסון על מנת לסדר את החפצים,"כלי האחסון" של עולם התכנות נקראים משתנים (Variable) בשפת C# יש לנו טיפוסים שונים לסוגים שונים של מידעהטיפוסים הבסיסיים הטיפוסים הבסיסיים 


 
מאת: ארז קלר


בעולנו היומיומי אנחנו משתמשים בהרבה מאוד כלי אחסון על מנת לסדר את החפצים, המזון והרכוש  שלנו, אנו משתמשים בהרבה מאוד כלי אחסון שונים ומשונים:
בכלי אחסון שנקרא בקבוק נאחסן מיץ.
בכל אחסון שנקרא צנצנת נאחסן ריבה.
בכלי אחסון שנקרא ארון נאחסן בגדים.
בכלי אחסון שנקרא כספת נאחסן יהלומים.
בכלי אחסון שנקרא נעלים נאחסן רגליים (וריח לא נעים).לכל כלי אחסון יש ייעוד, ולכל מוצר יש כלי אחסון שמתאים לו:
בסיר נאחסן מרק, במגירת הגרביים נאחסן גרביים.
אם נאחסן את המרק במגירת הגרביים ואת הגרביים בסיר המרק,
התוצאות יהיו קשות מאוד.
גם בתכנות אנו זקוקים לכלי אחסון, כי יש לנו הרבה מאוד נתונים שצריך לשמור היכן שהוא במהלך ריצת התוכנית, כלי האחסון של עולם התכנות מאוד מסייעים ומקלים עלינו, נוח מאוד לעבוד עם כלי אחסון במקום ישירות עם הזיכרון של המחשב.
כמו בחיי היום יום, גם בתכנות אנו זקוקים לסוגים שונים של כלי אחסון כי אנו מטפלים בסוגים שונים של נתונים.
אנחנו צריכים "כלי אחסון" למספרים שלמים קטנים,
צריכים "כלי אחסון" למספרים שלמים גדולים יותר,
צריכים "כלי אחסון" למספרים שלמים גדולים מאוד.
צריכים "כלי אחסון" למספרים ממשיים בינוניים, גדולים, מדויקים יותר או פחות אחרי הנקודה.
צריכים "כלי אחסון" למחרוזות, תווים ........
וכמו בחיי היום יום, צריכים לדעת להתאים את "כלי האחסון" ל-"מוצר".
משתנים ב-#C

"כלי האחסון" של עולם התכנות נקראים משתנים (Variable) והסוג של המשתנה נקרא טיפוס (Type).
בשפת C# יש לנו טיפוסים שונים לסוגים שונים של מידע:
המספרים השלמים int  - טיפוס המייצג מספר שלם, גודלו 32  סיביות, טווח ערכיו הוא מ- 2,147,483,648 – ועד 2,147,483,647 .
short - טיפוס  המייצג מספר שלם, גודלו 16   סיביות, טווח ערכיו מ- 32,768 – ועד 32,767  .
byte - טיפוס המייצג מספר שלם, טווח ערכיו הוא הקטן ביותר מבין המספרים השלמים, גודלו 8 סיביות, טווח ערכיו מ-0 ועד 255 .
sbyte - טיפוס המייצג מספר שלם. כמו byte ,טווח ערכיו הוא הקטן ביותר מבין המספרים השלמים, גודלו 8 סיביות, בניגוד ל-byte  טווח ערכיו מ-  128-  ועד 127 .long - טיפוס המייצג מספר שלם, טווח ערכיו הוא הגדול ביותר מבין המספרים השלמים, גודלו 64 סיביות, טווח ערכיו מ-  9,223,372,036,854,775,808-  ועד 9,223,372,036,854,775,807.
 המספרים הממשיים float- טיפוס המייצג מספר ממשי, גודלו 32 סיביות, טווח ערכיו הוא מ- 340,282,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00-
ועד 340,282,300,000,000,000,000,000,000,000,000,00, דיוקו 7 ספרות אחרי הנקודה.
double - טיפוס המייצג מספר ממשי, גודלו 64 סיביות, טווח ערכיו  גדול מאוד, ממינוס
179,769,313,486,232,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,-
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

ועד:
179,769,313,486,232,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,

דיוקו 15 ספרות אחרי הנקודה.
decimal - טיפוס המייצג מספר ממשי, גודלו 128 סיביות, טווח ערכיו אינו גדול במיוחד, אולם מספר הספרות שאחרי הנקודה גדול מאוד, 28 סיביות. שימושי מאוד בחישובים פיננסיים ומדעיים.
 טיפוסים אחרים char - מייצג תו בודד, כל תו מיוצג על ידי ערך מספרי, לדוגמה: ערכו הנומרי של התו 'a' הוא 97 , ערכו הנומרי של התו 'א' הוא 1488.
ערכיהם הנומריים של התווים מיוצגים בטבלה מיוחדת הנקרא טבלת Unicode.
string - טיפוס מאוד שכיח בשימוש מייצג מחרוזת (מילה/משפט).
bool - טיפוס המייצג ערכי true או false בלבד.
 
בשלב זה אנו לא צריכים את כל סוגי הטיפוסים שהוזכרו.
נכיר, נלמד ונתרגל רק את הנחוצים שבהם (לשלב זה).