פינת קריאה

שפת #C

AnonymousMethods
AnonymousMethods

מאמר קצר המסביר את השימוש במתודות אנונימיות (Anonymous Methods) ב- Delegate וב- Events.

Generic
Generic

בגרסה השניה של .NET Framework התווספה תמיכה ב- Generic. Generics מאפשרים להגדיר טיפוסים חדשים וכלליים (בדרך כלל אוספים) אשר יכולים לטפל בטיפוסים אחרים המוגדרים בתוכנית.

Asynchronous Delegates
Asynchronous Delegates

מאמר קצר המסביר ומדגים Asynchronous Delegates.

Extension Method
Extension Method

החל מהגרסה השלישית של C# ניתן להגדיר הרחבות למחלקות, להוסיף להן פונקציונאליות נוספת על הקיים גם כאשר הקוד שלהן אינו ברשותנו וגם כאשר לא ניתן להשתמש בהורשה. ההרחבות הללו נקראות Extension Methods.

Predicate, Action, Func Delegates
Predicate, Action, Func Delegates

Linq To Object - חלק ראשון
Linq To Object - חלק ראשון

Linq זה כינוי לשפת שאילתות המובנית כחלק אינטדרלי בשפת #C. Linq היא שפה שלא רק שהתחביר שלה מאוד דומה לשפת SQL אלא בעיקר המשמעות שלה. Linq היא שפת שאילתות המאפשרת לבצע שאילתות על אוספים. ב-Linq ניתן להשתמש בשתי דרכים: הראשונה בתחביר ייעודי שהפך להיות חלק מתחביר השפה והשניה היא אוסף מתודות ייעודיות העושות שימוש בביטויי למבדה תוך שימוש ב- Func delegate ומסתירות את התחביר הבסיסי ובכך להפחית את כמות הקוד הנדרש למספר שורות בודדות.