הגדרה ועבודה עם משתנים - int

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
הגדרת משתנים מתבצעת בשלושה שלבים: הגדרת סוג משתנה, מתן שם משמעותי, אתחול המשתנה.הגדרה ועבודה עם משתנים - int

 
מאת: ארז קלר
 
 

לפני השימוש במשתנים יש להגדיר אותם, ההגדרה היא בת שלושה שלבים: קביעת טיפוס המשתנה, מתן שם חוקי ומתן ערך ראשוני (אתחול).
תחביר:
Int syntax - תחביר
שלב א' – הגדרת סוג משתנה.
שפת #C מחייבת להגדיר תחילה את סוג המשתנה, סוג המשתנה משפיע על סוג הנתונים אשר הוא יוכל לאחסן, משתנה מסוג int יכול להכיל מספרים שלמים בלבד, int היא "מילה שמורה" של השפה.
שלב ב' – מתן שם.
משתנה חייב שם, ישנם מספר חוקים ומוסכמות למתן שמות למשתנים:

החוקים למתן שמות הם:
 • שם יכול להיות מורכב מצירוף של אותיות לועזיות גדולות וקטנות (מותר גם עבריות אולם זה מאוד לא מקובל), ספרות, וקו תחתי.
 • השם חייב להתחיל באות או בקו תחתי, לא יכול להתחיל בספרה.
 • שם לא יכול להיות מילה שמורה של השפה.
 • שם חייב להיות ייחודי – לא ניתן להגדיר שני משתנים או יותר בעלי אותו השם.    
מעבר לחוקים ישנו גם כלל מאוד חשוב והוא:
שם של משתנה חייב להיות משמעותי, משמו ניתן יהיה להבין את משמעותו.
משתנה שנקרא a או b או c לא אומר לנו שום דבר, אין אנו יכולים להבין מה משמעות התוכן שהוא מכיל.
לעומת זאת אם למשתנה נקרא age או sum או length , ניתן יהיה להבין מהשם את המשמעות של התוכן.
 
שלב ג' – אתחול המשתנה.
משתנה חייב לקבל ערך ראשוני לפני שמשתמשים בו, הערך הראשוני אינו חייב להיקבע בשורת הגדרת המשתנה אלא ניתן להגדירו גם לאחר מכן.
כמו כל פקודה בשפת #C גם הגדרת משתנים חייבת להסתיים בתו נקודה-פסיק (;).
משתנה יכול לשנות את ערכו במהלך חייו.
ניתן להגדיר מספר משתנים באותה השורה, אולם, אין זה מומלץ.
לדוגמה (IntSample): 

 1 : class Program 
 2 : { 
 3 :   static void Main(string[] args) 
 4 :   { 
 5 :     int num1 = 100; 
 6 :     Console.WriteLine("num1 = " + num1); 
 7 :     int num2 = 200; 
 8 :     Console.WriteLine("num2 = " + num2); 
 9 :     int sum = num1 + num2; 
 10 :     Console.WriteLine("sum = " + sum); 
 11 : 
 12 :     int num3, num4, num5; 
 13 :     num3 = 11; 
 14 :     num4 = 22; 
 15 :     num5 = 33; 
 16 :     int mul = num3 * num4 * num5; 
 17 :     Console.WriteLine("mul = " + mul); 
 18 : 
 19 :   } 
 20 : } 
בשורה 5 הגדרה של משתנה מטיפוס int, שם המשתנה num1 וערכו הראשוני היא 100.
בשורה 9 - הגדרת המשתנה sum, ערכו ההתחלתי הוא תוצאת סיכום של שני משתנים שהוגדרו ואותחלו קודם לכן.


פלט:
פלט דוגמת הקוד IntSample
 
 


 
 
 
DOS
MS-DOS היתה מערכת ההפעלה הראשונה ששווקה על ידי מיקרוסופט.
היתה מערכת ההפעלה הפופולארית ביותר בעולם החל מ-1981 ועד שהוחלפה על ידי מערכת ההפעלה הגראפית Windows 95 בשנת 1995
הלוגו של DOS