הגדרה ועבודה עם משתנים - double

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
הגדרת משתנים מתבצעת בשלושה שלבים: הגדרת סוג משתנה, מתן שם משמעותי, אתחול המשתנה.הגדרה ועבודה עם משתנים - double

 
מאת: ארז קלר
 
 


תחביר:
 תחביר double - syntax
 
 
 
דוגמת קוד (DoubleSample):

 1 : class Program 
 2 : { 
 3 :   static void Main(string[] args) 
 4 :   { 
 5 :     double num1 = 100.123; 
 6 :     Console.WriteLine("num1 = " + num1); 
 7 :     double num2 = 200.234; 
 8 :     Console.WriteLine("num2 = " + num2); 
 9 :     double sum = num1 + num2; 
 10 :     Console.WriteLine("sum = " + sum); 
 11 : 
 12 :     double num3, num4, num5; 
 13 :     num3 = 11.45; 
 14 :     num4 = 22.56; 
 15 :     num5 = 33.67; 
 16 :     double mul = num3 * num4 * num5; 
 17 :     Console.WriteLine("mul = " + mul); 
 18 :   } 
 19 : } 
שורה 5 הגדרה של משתנה מטיפוס double, שם המשתנה num1 וערכו הראשוני היא 100.123.
בשורה 9 - הגדרת המשתנה sum, ערכו ההתחלתי הוא תוצאת סיכום של שני המשתנים num1 ו- num2 שהוגדרו ואותחלו קודם לכן.
 
פלט:
פלט התוכנית DoubleSample