קבועים (Constant)

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
ניתן לשנות את ערכם של משתנים לאורך חייהם. קבועים מכילים ערך קבוע הניתן להם ברגע הקצאתם, ערך שאינו יכול להשתנות.קבועים (Constant) 

 
מאת: ארז קלר
 
 


משתנים, כשמם כן הם, ערכם יכול להשתנות במהלך חייהם.
לעיתים נרצה להשתמש בערכים שאין לשנותם, ערכו של הקבוע המתמטי π) PI )  ידוע כבר כמה מאות (ויש שיגידו אלפי שנים), π) PI )  מייצג את היחס הקבוע בין היקף המעגל לקוטרו.
ערכים כמו PI, נעדיף להגדיר כקבועים, כדי שגם בטעות לא נשנה אותם.
שני כללים חשובים:
1- הגדרת קבוע מתבצעת באמצעות המילה השמורה const (קיצור של constant) והיא חייבת להתבצע בגוף המחלקה (לא ניתן בגוף המתודה).
2 - בהגדרת קבוע חובה להגדיר את ערכו.

 
דוגמת קוד ConstSample
 1 : class Program 
 2 : { 
 3 :   const double PI = 3.1414; 
 4 :   static void Main(string[] args) 
 5 :   { 
 6 :     int radius = 14; 
 7 :     double perimeter = 2 * PI * radius; 
 8 :     double area = PI * radius * radius; 
 9 :     Console.WriteLine("Perimeter = " + perimeter); 
 10 :     Console.WriteLine("Area = " + area); 
 11 :   } 
 12 : } 
בשורה 3 מוגדר קבוע המכיל את ערכו של PI.
השימוש בקבוע זהה לשימוש במשתנה רגיל.
ניסיון לשנות את ערכו של הקבוע יגרור שגיאת קומפילציה:
PI = 5.87654;
 
Const Error

פלט:
פלט התוכנית ConstSample
 
 


 
 
 
הסבא רבא רבא
רבא רבא של האייפון
המחשב הראשון שנוצר על ידי חברת אפל
נקרא Apple I,
 ומה זה הציור המוזר הזה?