מתודות קלט

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
במחלקה Console מוגדרות שתי מתודות הקלט הבאות: Console.ReadLine קולטת מחרוזת. Console.Read קולטת תו בודד. מאמר זה עוסק במתודות הקלט של המחלקה Console.מתודות קלט
 
מאת: ארז קלר


 להורדת דוגמאות הקוד

 
Console זה לא רק פלט, זה גם קלט.מתודות קלט
באמצעות המחלקה Console נאפשר למשתמש להזין מידע לתוכנית.
את הנתונים שהמשתמש יקליד נשמור במשתנים.

קבלת נתונים מהמקלדת מתבצעת על ידי המתודות :
Console.ReadLine()
Console.Read()
המתודה ()Console.ReadLine קוראת תווים מהמקלדת עד ל- Enter ומחזירה מחרוזת.
.
לדוגמה (ConsoleReadLineSample):
 1 : class Program 
 2 : { 
 3 :   static void Main(string[] args) 
 4 :   { 
 5 :     string str = Console.ReadLine(); 
 6 :     Console.WriteLine("str = {0}", str); 
 7 :   } 
 8 : } 

פלט:
פלט התוכנית ConsoleReadLine

המתודה ()Console.ReadLine תמיד מחזירה מחרוזת,
מה עם מקרים בהם הקלט הנדרש הוא מספר שלם או מספר ממשי?
זוכרים את ההמרות בין טיפוסים,  את ()int.Parse? את ()double.Parse? את ()short.Parse?
נעביר את המחרוזת הנומרית שמגיעה מ-()Console.WriteLine ישירות לאחת ממתודות ה- Parse ונקבל את הערך הנומרי.

 דוגמת קוד (ConsoleReadLine02):

 1 : class Program 
 2 : { 
 3 :   static void Main(string[] args) 
 4 :   { 
 5 :     double dnum1 = double.Parse(Console.ReadLine()); 
 6 :     double dnum2 = double.Parse(Console.ReadLine()); 
 7 :     Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", dnum1, dnum2, dnum1 + dnum2); 
 8 :     Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", dnum1, dnum2, dnum1 - dnum2); 
 9 :     Console.WriteLine("{0} * {1} = {2}", dnum1, dnum2, dnum1 * dnum2); 
 10 :     Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}", dnum1, dnum2, dnum1 / dnum2); 
 11 :   } 
 12 : } 
בשורה 5 - ()Console.ReadLine מחזירה מחרוזת נומרית, ()double.Parse ממירה אותה ל-double.
שורה 6 - כנ"ל.

פלט:
פלט התוכנית ConsoleReadLine02Output

המתודה ()Console.Read קוראת תו (char) בודד מהמקלדת ומחזירה את ערכו של התו בטבלת Unicode.

דוגמת קוד (ConsoleReadSample):

 1 : class Program 
 2 : { 
 3 :   static void Main(string[] args) 
 4 :   { 
 5 :     int num = Console.Read(); 
 6 :     Console.WriteLine("Unicode Value : {0}", num); 
 7 :     Console.WriteLine("Char : {0}", (char)num); 
 8 :   } 
 9 : } 
בשורה המתודה ממתינה עד אשר המשתמש יקליד תו בודד ומחזירה את ערך ה-Unicode של התו שהוקלד.
בשורה מודפס הערך הנומרי של התו שהוקלד.
בשורה הערך הנומרי מומר ל-char ומודפס ערכו.


פלט:
פלט התוכנית ConsoleReadSample
 
 


 
 
 
המחשב האלקטרוני הראשון
אניאק (Eniac) היה המחשב האלקטרוני הראשון 
נוצר ב-1943. 
כמה שעות היה לוקח לו לטעון דף אינטרנט פשוט?