ביטויים בוליאנים פשוטים

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
ביטוי בוליאני הוא ביטוי שיכול לקבל אחד משני הערכים הבאים בלבד: אמת (True) או שקר (False). התניות בשפת #C בודקות נכונותן או אי נכונותן של ביטויים בוליאניים.ביטויים בוליאנים פשוטים
 
מאת: ארז קלר


 להורדת דוגמאות הקוד

ביטוי בוליאני הוא ביטוי שיכול לקבל אחד משני הערכים הבאים בלבד: אמת (True) או שקר (False).
"קיבלת 100 במבחן במתמטיקה" , במידה ואכן קיבלת 100 הערך של הביטוי הוא True,  במידה והציון שונה מ-100 ערכו של הביטוי הוא False.
"המחשב עולה פחות מ-2000 ₪", במידה ומחירו של המחשב 1999 ₪ או פחות ערכו של הביטוי הוא True, במידה ומחירו של המחשב 2000 ₪ או יותר ערכו של הביטוי הוא False.
בשפת  C# ביטויים בוליאניים מיוצגים באמצעות שישה סימנים מתמטיים פשוטים: <, >, ==, =!, =< , => .

 
הסימן < מייצג "גדול": logical operator האופרטורים הלוגיים
    num > 10          
במידה ו- num=11 או יותר ערכו של הביטוי הוא True.
במידה ו- num=10 או פחות ערכו של הביטוי הוא False.

הסימן > מייצג "קטן": 
     num < 10         
במידה ו- num=9 או פחות ערכו של הביטוי הוא True.
במידה ו- num=10 או יותר ערכו של הביטוי הוא False.

הסימן == מייצג "שוויון": 
    num == 10          
ערכו של הביטוי יהיה שווה True רק במידה ו-num יכיל 10,  בכל מקרה אחר ערכו של הביטוי יהיה False.

הסימן =! מייצג "שונה": 
   num != 10           
ערכו של הביטוי יהיה שווה False רק במידה ו-num יכיל 10, בכל מקרה אחר ערכו של הביטוי יהיה True.

הסימן =< מייצג "גדול או שווה": 
  num >= 10            
ערכו של הביטוי יהיה שווה True רק במידה ו-num יכיל 10 או יותר, בכל מקרה אחר ערכו של הביטוי יהיה False.

הסימן => מייצג "קטן או שווה": 
num <= 10              
ערכו של הביטוי יהיה שווה True רק במידה ו-num יכיל 10 או פחות, בכל מקרה אחר ערכו של הביטוי יהיה False.
 


לדוגמה: BooleanExpression01
 1 : class Program 
 2 : { 
 3 :   static void Main(string[] args) 
 4 :   { 
 5 :     int num = 10; 
 6 :     Console.WriteLine(num > 10); 
 7 :     Console.WriteLine(num < 10); 
 8 :     Console.WriteLine(num == 10); 
 9 :   } 
 10 : } 
פלט:
פלט תוכנית הדוגמה BooleanExpression01
מהו הקשר בין התניות לביטויים בוליאניים?
התניות בשפת #C בודקות נכונותן או אי נכונותן של ביטויים בוליאניים.

 


 
 
 
באג
איך מרסקים חלליות? איך "הורגים" לווין?
מדוע הירח והשמש החליטו לתקוף אותנו בנשק גרעיני?
איך מחשיכים מדינה שלמה? או מציפים בביוב עיר שלמה?
אולי אין רוחות רפאים, אבל יש רכבות רפאים.
 
באג - Bug