ואם לא?- else

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
"אם תקבל ציון 100 במתמטיקה תקבל מחשב חדש ואם לא הכסף ילך למורה פרטי" בהרבה מקרים נרצה לבצע פקודה או רצף פקודות במידה ומתקיים תנאי, אולם נרצה לבצע רצף פקודות אחר במידה והתנאי אינו מתקיים.ואם לא?- else
 
מאת: ארז קלר


 להורדת דוגמאות הקוד

"אם תקבל ציון 100 במתמטיקה תקבל מחשב חדש
ואם לא הכסף ילך למורה פרטי"


בהרבה מקרים נרצה לבצע פקודה או רצף פקודות במידה ומתקיים תנאי,
אולם נרצה לבצע רצף פקודות אחר במידה והתנאי אינו מתקיים.

תחביר:
if (boolean expression)
{
        statement 1;
        statement 2;
        …       
{
else
{
        statement 3;
        statement 4;
        …
}

אם ערכו של הביטוי שבנדק על ידי if הוא true יתבצעו Statement1 ו-Statement2,
במידה ו-if מחזיר false יתבצעו Statement 3 ו-Statement 4.


לדוגמה (IfElseSample):
 1 : class Program 
 2 : { 
 3 :   static void Main(string[] args) 
 4 :   { 
 5 :     int num = 12; 
 6 :     if (num % 2 == 0) 
 7 :     { 
 8 :       Console.WriteLine("{0} is Even", num); 
 9 :     } 
 10 :     else 
 11 :     { 
 12 :       Console.WriteLine("{0} is Odd", num); 
 13 :     } 
 14 :   } 
 15 : } 
בשורה 6 נבדק האם ערכו של num הוא מספר זוגי, מכיוון שהוא אכן זוגי יתבצע הבלוק הראשון.

פלט:
פלט דוגמת הקוד IfElseSample


ואם num היה אי-זוגי?
 1 : class Program 
 2 : { 
 3 :   static void Main(string[] args) 
 4 :   { 
 5 :     int num = 13; 
 6 :     if (num % 2 == 0) 
 7 :     { 
 8 :       Console.WriteLine("{0} is Even", num); 
 9 :     } 
 10 :     else 
 11 :     { 
 12 :       Console.WriteLine("{0} is Odd", num); 
 13 :     } 
 14 :   } 
 15 : } 
בשורה 6 נבדק האם ערכו של num הוא מספר זוגי, מכיוון שהוא אי זוגי הפעם יתבצע בלוק ה-else.

פלט:
פלט דוגמת הקוד IfElseSample

שגיאה אופייניות
 
שימו לב לקוד הבא:
if (boolean expression)
{
        statement 1;
        statement 2;

        statement 3;
        statement 4;
 }
else
{
      statement 1;
      statement 2;

      statement 5;
      statement 6;
}


לעולם, תמיד יבוצע אחד ורק אחד מהבלוקים של משפט if ... else.
אם כך הדבר, ברוב המקרים, אין שום טעם שבשני הבלוקים יופיעו קטעי קוד משותפים, תופעה זו משפיעה לרעה על תחזוקת התוכנית ומגדילה את נפחה.
 
קטעי קוד משותפים יוצאו מחוץ למשפט ההתניה, לדוגמה:
 
 statement 1;
 statement 2;

if (boolean expression)
{
        statement 3;
        statement 4;
 }
else
{
      statement 5;
      statement 6;
}