מבוא ללולאות

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
לבצע את אותו הדבר מספר רב של פעמים זו משימה מתישה. בדיוק עבור המשימות הללו פיתחו את מבני בקרה הנקראים לולאות (loops), בשפת #C יש ארבעה סוגי לולאות: לולאת for, לולאת while, לולאת do…while, לולאת foreach.מבוא ללולאות
 
מאת: ארז קלר
 
לבצע את אותו הדבר מספר רב של פעמים זו משימה מתישה.
לדוגמה, קלטו 500 מספרים וחשבו את הממוצע שלהם, או ציירו 1000 עיגולים.
תחשבו רגע על תוכנית המחשבת שכר ל-1000 עובדים במפעל.
עבור כל עובד יש לקלוט את שמו, את מספר הזהות שלו, את שעות העבודה שהוא עבד, את שכרו לשעה.
עבור כל אחד מעובדי החברה יש לחשב את השכר ולהדפיס תלוש שכר.
האלגוריתם לא מסובך:
 • קלוט שם עובד.
 • קלוט מספר תעודת זהות.
 • קלוט שעות עבודה.
 • קלוט שכר לשעה.
 • חשב שכר.
 • הדפס תלוש שכר.
האלגוריתם אכן לא מסובך, הבעיה היא לכתוב אותו 1000 פעמים:
קלוט שם עובד, קלוט מספר תעודת זהות, קלוט שעות עבודה, קלוט שכר לשעה, חשב שכר, הדפס תלוש שכר. קלוט שם עובד, קלוט מספר תעודת זהות, קלוט שעות עבודה, קלוט שכר לשעה, חשב שכר, הדפס תלוש שכר. קלוט שם עובד, קלוט מספר תעודת זהות, קלוט שעות עבודה, קלוט שכר לשעה, חשב שכר, הדפס תלוש שכר. קלוט שם עובד, קלוט מספר תעודת זהות, קלוט שעות עבודה, קלוט שכר לשעה, חשב שכר, הדפס תלוש שכר. קלוט שם עובד, קלוט מספר תעודת זהות, קלוט שעות עבודה, קלוט שכר לשעה, חשב שכר, הדפס תלוש שכר. קלוט שם עובד, קלוט מספר תעודת זהות, קלוט שעות עבודה, קלוט שכר לשעה, חשב שכר, הדפס תלוש שכר. קלוט שם עובד, קלוט מספר תעודת זהות, קלוט שעות עבודה, קלוט שכר לשעה, חשב שכר, הדפס תלוש שכר. ........
בעיקרון, זה לא מסובך, אבל מתעוררות כמה בעיות:
 • משעמם.
 • לוקח המון זמן.
 • מספר העובדים משתנה כל חודש
 • מה יקרה אם שיטת חישוב השכר תשתנה? או נזדקק לקלט קצת שונה? נצטרך לתקן בהרבה מאוד מקומות בקוד.
 • לא יעיל. 
בדיוק עבור המשימות הללו פיתחו את מבני בקרה הנקראים לולאות (loops),
לולאה היא פקודה המאפשרת ביצוע חוזר של אותו האלגוריתם מספר רב של פעמים.
באמצעות השימוש בלולאה האלגוריתם לחישוב משכורת של עובד ייכתב פעם אחת בלבד אולם יבוצע N פעמים.
כל חזרה כזאת על האלגוריתם נקרא איטראציה (Iteration), במטלת חישוב השכר הלולאה תתבצע 1000 פעמים, או תבצע 1000 איטרציות.
 
בשפת #C יש ארבעה סוגי לולאות:
 • לולאת for
 • לולאת while
 • לולאת do…while
 • לולאת foreach.

הערה - פרק זה נדון בשלושת הראשונים, את הלולאה האחרונה נשאיר לפרק מאוחר יותר המסביר את נושא המערכים.
 כל הזכויות שמורות למחבר ©