בניית שכבת נתונים (Data Layer)

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
סדרת מאמרים המציגה בשלבים בניית שכבת נתונים (Data Layer) בסיסית עבור מערכת תוכנה. הסדרה תתמקד בשיטה המכונה ORM - Object Relational Mapping באמצעותה ניתן לייצר מודל מידע מונחה עצמים אחיד למערכת.
בניית שכבת נתונים (Data Layer)
 
בניית ORM

 
סדרת מאמרים המציגה בשלבים בניית שכבת נתונים (Data Layer) בסיסית עבור מערכת תוכנה.
הסדרה תתמקד בשיטה המכונה ORM - Object Relational Mapping באמצעותה ניתן לייצר מודל מידע מונחה עצמים אחיד למערכת. 

סדרת מאמרים המובילה שלב אחר שלב לבניית שכבת נתונים עבור מערכות תוכנה.
 

 1. מודל השכבות
 2. שכבה פיסית (Layer) ושכבה לוגית (Layer)
 3. מגדל בבל של עולם התכנות
 4. תוכנית הדוגמה - RSS Reader
 5. קובץ RSS.
 6. ORMObject Relational Mapping
 7. בניית שכבת נתונים עבור טבלה בודדת - שלב ראשון
 8. בניית שכבת נתונים עבור טבלה בודדת - שלב שני
 9. בניית שכבת נתונים עבור טבלה בודדת - שלב שלישי
 10. בניית שכבת נתונים עבור טבלה בודדת - שלב רביעי
 11. בניית שכבת נתונים עבור טבלה בודדת - שלב חמישי
 12. CRUD באמצעות ה- ORM
 13. בניית שכבת מידע עבור הטבלה RssFeed.
 14. יחסים בין מחלקות
 15. קוד משותף לשתי הטבלאות
 16. הצגת המידע ב- WPF