XAML

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
XAML (מבוטא זאמל)- קיצור של Extensible Application Markup Language שפת תגיות מבוססתXML שפותחה על ידי מיקרוסופט כשפה לייצוג, עיצוב והגדרה של אלמנטים גראפיים בממשק המשתמש של אפליקציות UWP.
 
מאת: ארז קלר
מה זה XAML?
XAML (מבוטא זאמל)- קיצור של
 Extensible Application Markup Language
שפת תגיות מבוססתXML  שפותחה על ידי מיקרוסופט כשפה לייצוג, עיצוב והגדרה של אלמנטים גראפיים בממשק המשתמש של אפליקציות UWP.
כמו כל קבצי ה- XML, גם XAML היא היררכית וכך כמובן גם האובייקטים המוגדרים בה.
השימוש בשפה הורחב גם לטכנולוגיות אחרות מבית מיקרוסופט, כגון: Silverlight, WPF .יתרונות
מבוסס XML המוכר והידוע, אין צורך ללמוד ולהכיר טכנולוגית אב חדשה.
XML היא שפה פשוטה וקלה ללמידה עבור גם עבור גרפיקאים.
 יכולות גראפיות עשירות (אפקטים, אנימציה...), מאפשר למפתחים לייצר אפקטים חזותיים מרשימים.
נדרש קוד קצר מאוד בהשוואה לחלון זהה אשר ייכתב ב- C#.
קיימת הפרדה ברורה בין העיצוב הגראפי של החלון לבין הלוגיקה של התוכנית.
הפרדה ברורה בין תפקידי המתכנת לתפקידי הגרפיקאי.
כל אלמנט ב- XAML מתורגם לאובייקט ב- .NET Core המכיל מאפיינים, מתודות ואירועים.
ניתן להדר XAML.
מאפשר ליצור ממשק אדפטיבי, ממשק אדפטיבי הוא ממשק שיודע להתאים עצמו לגודל המסך.
XAML דוגמה ראשונה
מבנה בסיסי של חלון
XAML
 
XAML דוגמה ראשונה
XAML הוא מסמך XML לכל דבר ועניין.
XAML
XAML מסתמך על מרחבי שמות.
כמו כל מסמך XML גם XAML הוא במבנה היררכי.
האלמנט Page הוא ה- Root Element של המסמך.
XAML
Container Controls (נקראים גם Layout או Panels).
אחראים על הפריסה והסידור של הפקדים.
ב- UWP מוגדרים מספר Containers שלכל אחד יש מאפיינים ייחודיים.
 XAML
 
 
XAML בקוד
כל אלמנט ב-XAML מייצג מחלקה.
ניתן להחליף את כל האלמנטים המוגדרים ב-XAML ביצירת אובייקטים של רכיבי ממשק תואמים.
שם המחלקה המקבילה לאלמנט זהה לשם האלמנט.
לדוגמה, במקום להגדיר:
<TextBlock Text="Hello World" FontSize="30" …></TextBlock>
ניתן להגדיר בקובץ ה- Code Behind:
TextBlock txt = new TextBlock();

את ה- XAML הזה:
XAML
בקוד הזה:

כל אלמנט מתחלף באובייקט.