הכרות עם SQL Server Express 2008 R2

מטרת המאמר היא לערוך הכרות ראשונית עם SQL Server 2008 R2 . המאמר הינו מדריך מצולם המסביר בשלבים את כל הנדרש בעבודה עם SQL Server 2008 R2 בבתי הספר. גרסת Express של SQL Server 2008 R2 הינה גרסה חינמית של מסד הנתונים SQL Server, מבחינה טכנית הוא עונה על כל הצרכים של לימוד תכנות.
הכרות עם SQL Server Express 2008 R2

SQL Server 2008 R2 logo

הורדה והתקנה
על מנת לעבוד בנוחות עם SQL Server 2008 R2 נתקין למעשה שתי תוכנות, הראשונה תוכנת השרת עצמה, השנייה כלי הנקרא SQL Server Management Studio המאפשר לעבוד עם מסדי נתונים, טבלאות ומידע בצורה נוחה מאוד.
את תוכנת מסד הנתונים עצמה ניתן להוריד מכאן
ואת תוכנת הניהול ניתן להוריד מכאן.
על מנת למנוע מצבים של אי תאימות יש להתקין גרסה זהה גם במעבדות וגם במחשבי התל
Microsoft Web Platform Installer logoמידים.
ניתן (ואפילו מומלץ) להתקין גם באמצעות Microsoft Web Platform Installer תוכנה המרכזת ומאפשרת להתקין דרכה תוכנות ותשתיות חינמיות רבות של מיקרוסופט ושל חברות Thir
d Party.
את Microsoft Web Platform Installer אפשר להוריד ולהתקין מכאן.SQL Server Management Studio
תוכנת הניהול משמשת כממשק הראשי שלנו עם SQL Server, באמצעותה נקים מסדי
נ
תונים חדשים, ננהל מסדי נתונים קיימים, נוסיף טבלאות, קשרים, נבצע גיבוי או שיחזור, נגדיר את רמת האבטחה, את המשתמשים וכו.
נעזר בה לביצוע כל הפעולות הרגילות, מהפשוטות והסטנדרטיות ועד לניהול מורכב של מסדי נתונ
ים. נשתמש בה גם על מסדי נתונים המותקנים לוקאלית וגם על מסדי נתונים המותקנים בשרת מרוחק.
הפעלת התוכנה באמצעות הקלקה על הסמל:

בהתחלה נתבקש להתחבר, במקרה הזה נתחבר למסד המקומי:
 
Connect to server window SQL Server 2008

וכך נראה חלון התוכנה:
 
SQL Server 2008 Main Window

מצד שמאל אנו רואים את חלונית ה- "Object Explorer" באמצעותה ניתן לראות את רשימת מסדי הנתונים הקיימים:
 
 SQL Server 2008 database list
 
 

הוספת מסד נתונים חדש
על מנת להוסיף מסד נתונים חדש יש ללחוץ על הלחצן הימני של העכבר על Databases"" בחלונית ה- "Object Explorer" ולבחור בתפריט New Database"":

 
Add New Database SQL Server 2008

ב- "New Database" נגדיר את מסד הנתונים החדש:
 
SQL Server 2008 Add New database windows

נגדיר שם למסד נתונים ואת ה-Owner , בדוגמה מסד הנתונים החדש נקרא MyDatabase והבעלים שלו הוא sa, דהיינו, System Administrator.
לחיצה על OK בונה את מסד הנתונים ומוסיפה אותו לרשימת מסדי הנתונים המנוהלים על ידי השרת (לוקאלי כרגע).
הערה – לעיתים לא נראה את המסד החדש ברשימה, במקרים אלו יש ללחוץ עם הלחצן הימני של העכבר על "Databases" ולבחור בתפריט "Refresh".

דיאגרמות
מאוד נוח לעבוד עם דיאגרמות, באמצעותן נוסיף טבלאות, נערוך טבלאות, נגדיר שדות, נבנה קשרים בין טבלאות והכל בצורה ויזואלית פשוטה.
בחלון ה- "Object Explorer", לחיצה על הלחצן הימני של העכבר על  "Database Diagram" במסד שאותו אנו רוצים לערוך תפתח תפריט, יש לבחור "New Database Diagram":


 
SQL Server 2008 Add new diagram
בפעם הראשונה שמוסיפים דיאגרמה נקבל הודעה שחסרים מספר אובייקטים על מנת לייצר דיאגרמה, יש לבחור ב- Yes על מנת להטעינם ולהוסיפם:

 
SQL Server 2008 Missing object message

עם יצירת הדיאגרמה החדשה מוצג חלון "Add Table":

 
SQL Server 2008 Add table to diagram

 חלון זה מאפשר להוסיף לדיאגרמה טבלאות שכבר קיימות במסד, במקרה דנן, מדובר על מסד חדש ללא טבלאות ולכן הוא יהיה ריק, יש ללחוץ על Close.
 

הוספת טבלה
לחיצה על הלחצן הימני בעכבר בשטח החלון תפתח תפריט, יש לבחור "New Table",
נפתחת חלונית ובה נתבקש להקליד את שם הטבלה החדשה:

 
SQL Server 2008 Select Table name

בדיאגרמה נקבל את הטבלה החדשה ונוכל להתחיל להזין את השדות שלה:
 
SQL Server 2008 Table Columns

הכוכבית ליד שם הטבלה מציינת שהטבלה עדיין לא נשמרה במסד נתונים ולכן היא חלק מהדיאגרמה אבל עדיין לא חלק מהמסד נתונים עצמו.
בשמירה הראשונה נתבקש להזין שם גם עבור הדיאגרמה, מומלץ לבחור שם משמעותי.


הגדרת שדות לטבלה
כל שדה דורש שלוש הגדרות: שם ("Column Name"), טיפוס ("Data Type") והאם הוא שדה חובה או שדה רשות ("Allow Nulls").
נגדיר את השדות:

 
SQL Server 2008 Table Columns Decleration

על מנת להשתמש במחרוזות נגדיר את הטיפוס nvarchar שתומך ב- Unicode ולכן הוא מתאים למידע המוזן בעברית או בערבית,
כאשר נרצה להגדיר שדה בעל ערך בוליאני נגדיר את הטיפוס bit.


הגדרת מפתח ו-Auto Number
נעמוד עם סמן העכבר על השול של השדה אותו נרצה להגדיר כמפתח, לחיצה ימנית על העכבר ובחירה ב- "Set Primary Key" תהפוך את השדה לשדה המפתח של הטבלה.

 
SQL Server 2008 Set primary key

מפתח מסומן באמצעות סמל של מפתח צהוב בשול שמשמאל לשם שדה המפתח:
 
SQL Server 2008 Primary key

במידה ונרצה ששתי שדות יהיו המפתח נסמן את שתיהן ונבחר בהם כשדות המפתח באותה השיטה של בחירת שדה מפתח יחיד.
מצד ימין של המסך מופיע החלון "Properties", במידה והוא לא מוצג ניתן להציגו באמצעות תפריט View ובחירה ב- "Property window" או לחיצה על המקש F4.
בחלון ה-"Property" ניתן להגדיר את השדה עם מיספור אוטומטי.
תחת "Identity Specification" נגדיר "Is Identity" כ- Yes.

 
SQL Server 2008 Identity field

את רשימת הטבלאות ניתן לראות גם ב- "Object explorer":
 
 SQL Server 2008 tables list


קשרים בין טבלאות
במסד הנתונים מוגדרות שתי טבלאות:

 
SQL Server 2008 Tables Relation

הטבלה PetType הינה טבלת עזר המכילה את סוגי החיות השונים (כלב, חתול, תוכי ...),
שדה המפתח של טבלה זו ישמש כ- "Primary Key".
בטבלה Pet ישנו שדה הנקרא PetTypeID אשר ישמש כ- "Foreign Key",
על מנת לייצר קשר בין הטבלאות נעמיד את סמן העכבר על השול השמאלי של המפתח הראשי של הטבלה PetType ובזמן שהלחצן השמאלי לחוץ נגרור לשדה המפתח הזר בטבלה Pet.
נפתחו שתי חלונות שמתארים את הקשר שנוצר בין הטבלאות:

 
SQL Server 2008 Tables Relations

נבדוק שלא טעינו ונאשר על ידי לחיצה על OK.
הקשר בין הטבלאות מוצג בדיאגרמה, סמל המפתח מצביע על ה- Primary Key :

 
SQL Server 2008 Table Relations

הוספת רשומות
לחיצה עם הלחצן הימני של העכבר על הטבלה "Pet" בחלונית "Object Explorer" תחת "Tables" ובחירה ב- "Edit Top 200 Rows" פותחת חלון חדש בו ניתן להזין רשומות חדשות או לעדכן קיימות:במידה ושדה המפתח הוגדר כמספור אוטומטי אין להזין לתוכו ערך:


 
כתיבת שאילתות בדיקה
לחיצה עם הלחצן הימני של העכבר על הטבלה "Pet" בחלונית "Object Explorer" תחת "Tables" ובחירה ב- "Select Top 200 Rows" פותחת חלון חדש בו אפשר לכתוב שאילתות ולהריץ אותם על הטבלה:

 
SQL Server 2008 Select Records
 
יצירת גיבוי ושיחזור
עם סיום העבודה במעבדה התלמידים ירצו לקחת את המסד נתונים שיצרו ולהתקינו על המחשב בביתם.
על מנת לבצע זאת יש לייצר תחילה קובץ גיבוי ולאחר מכן לבצע פעולת שחזור על המחשב האחר.
גיבוי:
בחירה בפריט התפריט Back Up"" הנמצא תחת התפריט Tasks"" פותחת את חלון "Back Up Database", בחלון זה כל מה שנות לעשות הוא לבדוק היכן ימוקם קובץ הגיבוי ולאשר וקובץ הגיבוי נוצר.
 
 SQL Server 2008 Backup

 
SQL Server 2008 Restore


שיחזור
במחשב היעד יש ליצור מסד חדש במידה והוא עדיין לא הוקם.
בחירה בפריט התפריט "Database" תחת Tasks\Restore פותחת את החלון "Restore Database"
 
SQL Server 2008 Restore
 
 
SQL Server 2008 Restore
 
הפעם יש לבצע מספר פעולות:
בשדה "To database" יש לבחור את מסד הנתונים שמשמש כיעד.
יש לסמן את האפשרות "From Device" ולבחור את קובץ הגיבוי על ידי לחיצה על "Add" בחלון שנפתח.

 
 SQL Server 2008 Restore
ובשלב האחרון לפני האישור יש לבחור ב- "Options" בצידו השמאלי של החלון "Restore Database" ולסמן את האפשרות הראשונה – "Overwrite the existing database".
 
 SQL Server 2008 Restore

לחיצה על OK משחזרת את המסד במחשב היעד.