תכנות מונחה עצמים (OOP) - פולימורפיזם - מבוא

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
פולימורפיזם (Polymorphism) פירושו "ריבוי צורות". מושג זה בא לתאר יכולת של מתודה המוגדרת במחלקת הבסיס לשנות את צורתה במחלקות הנגזרות. פולימורפיזם הנה התכונה השלישית שכל שפה מונחית אובייקטים חייבת לתמוך בה.

מבוא לפולימורפיזם (Polymorphism)


 
מאת ארז קלר

פולימורפיזם (Polymorphism) פירושו "ריבוי צורות". מושג זה בא לתאר יכולת של מתודה המוגדרת במחלקת הבסיס לשנות את צורתה במחלקות הנגזרות.
פולימורפיזם הנה התכונה השלישית שכל שפה מונחית אובייקטים חייבת לתמוך בה.
באמצעות פולימורפיזם ניתן לתאר עצמים קרובים באמצעות פעילויות דומות.
על מנת להבין את המושג נתאר את המקרה הבא:
בתחילת כל חודש מניח מנכ"ל חברה על שולחנו של חשב השכר אוסף של כרטיסיות עובדים, לכל עובד יש כרטיסיה המכילה את כל הנתונים לחישוב שכר הברוטו שלו.
הנתונים שונים מעובד לעובד ותלויים בתפקידו של העובד בחברה, וכך גם אופן חישוב שכר הברוטו.
עובדי מחלקת הייצור משתכרים על בסיס שעתי, משכורתם מחושבת על פי מכפלת שעות העבודה בשכר לשעה.
אנשי מחלקת המכירות מתוגמלים גם הם על בסיס שעתי, אולם לזה מצטרפת פרמיה המחושבת על פי הישגיהם באותו החודש.
אנשי מחלקת בקרת איכות מתוגמלים על בסיס יומי.
שכר מנהלי המחלקות הוא שכר גלובאלי ולזה מצטרף בונוס מיוחד המתאר את הישגי המחלקה ועמידה ביעדים.
המנהל מניח את הכרטיסיות ומורה לחשב השכר "חשב משכורות".
פעולת חישוב השכר מבוצעת במספר שלבים:
חישוב שכר ברוטו, חישוב גובה מס הכנסה, חישוב מס ביטוח לאומי ומס בריאות, חישוב הנטו בהתחשב בתוצאות החישובים הקודמים.
 
חישובי המסים השונים וחישוב שכר הנטו מבוצעים באמצעות אלגוריתמים זהים לכל העובדים (הם תלויים בחוק מדינה), חישוב שכר הברוטו, לעומת זאת, שונה מעובד לעובד ותלוי בתפקודו ובמחלקה בה הוא עובד.
חשב השכר המיומן יודע לחשב את שכר הברוטו לכל עובד על פי המאפיינים הייחודיים לתפקודו ולמחלקה בה הוא עובד, התוצר הסופי הוא תלוש שכר בעל מבנה אחיד לכל העובדים בחברה.
 
המטרה והתוצר הסופי של ההוראה "חשב שכר" היא זהה, הנפקת תלושי שכר לעובדים.
ניתן לומר, שההוראה "חשב שכר" שתכליתה זהה אצל כל העובדים, מכילה בקרבה אלגוריתם השונה מעובד לעובד אשר תלוי בתפקודו ובמחלקה בה הוא עובד.
 
הפקודה "חשב שכר" משנה את צורתה מעובד אחד למשנהו בהתאם לתפקודו ומעמדו בחברה.
 כל הזכויות שמורות למחבר ©