Hello World

סגור באמצעות טופס זה תוכלו לספר ולהמליץ לחבריכם..
שם השולח:
כתובת דוא"ל של השולח:
שם המקבל:
שלח לכתובת דוא"ל:
הוסף הערה:
התוכנית הראשונה של כמעט כל המתכנתים מדפיסה "Hello World" למסך. ננצל תוכנית זאת על מנת להכיר את המבנה הבסיס של תוכנית בשפת #CHello World התוכנית הראשונה ב- #C


 
מאת: ארז קלר
 
 


 
Hello World C#
 
יש לכם אמא מתכנתת? אבא מתכנת? דודה? דוד? אולי סבתא? שכן? אבא של חבר? מישהו?
תשאלו אותו מה ביצעו שורות הקוד הראשונות שהוא כתב,
סביר להניח שהוא יאמר לכם שזו תוכנית המדפיסה "Hello World" על המסך.
מסורת היא מסורת ונקפיד לשמור עליה (וקצת לשכלל אותה).
את התוכנית הראשונה, כמו את שאר התוכניות בסדרה זו של מאמרים נכתוב בשפת #C ונשתמש בכלי פיתוח שנקרא:
 Visual Studio Express 2013  for Windows Desktop
 
אם התוכנה עדיין לא מותקנת אצלכם על המחשב, זה זמן מצוין להורידה ולהתקינה, הוראות להורדה והתקנה תמצאו בקישור הזה.
רק שימו לב שאתם מורידים את הגרסה הנכונה מבין מבחר הגרסאות שקיימות.
תחילת עבודה:
הרצת VS Express 2013, נפעיל את כלי הפיתוח על ידי לחיצה על הסמל (Icon) שלו: Visual Studio 2013 icon
החלון שתקבלו דומה לזה:
 
 
Visual Studio Main Window

נבחר ב- New Project:
Visual Studio - Select New Project

נפתח חלון שנקרא "New Project":
Visual Studio - New Project Windows

תחילה נבחר את השפה, מבין שפות התכנות המותקנות נבחר #Visual C, לאחר מכן נבחר סוג פרויקט, מבין כל הסוגים האפשריים נבחר Console Application.
ניתן שם לפרויקט (רצוי מאוד שם משמעותי) ונבחר מקום שבו ספרית הפרויקט תשמר (חשוב לזכור את המיקום כדי שנוכל לחזור אליו).
לחיצה על OK מובילה אותנו לחלון העריכה וניהול הפרויקט:
Visual Studio -Text Editor

בשלב מוקדם זה מעניינים אותנו שני חלקים שלו:
העורך הטקסטואלי בו נכתוב את קוד התוכנית.
וה-"Solution Explorer" בצדו הימני העליון של כלי הפיתוח בו נמצא את רשימת הקבצים של הפרויקט, אותנו מעניין הקובץ Program.cs משום שזהו הקובץ בו נכתוב את התוכנית הסיומת CS לקובץ מרמזת שהוא קוד מקור של תוכנית שנכתבה בשפת #C.

מבנה התוכנית:
עם פתיחת פרויקט חדש מתקבל מבנה ברירת מחדל של תוכנית בסיסית ב- #C.

 1 : using System; 
 2 : using System.Collections.Generic; 
 3 : using System.Linq; 
 4 : using System.Text; 
 5 : using System.Threading.Tasks; 
 6 : 
 7 : namespace HelloWorld 
 8 : { 
 9 :   class Program 
 10 :   { 
 11 :     static void Main(string[] args) 
 12 :     { 
 13 :     } 
 14 :   } 
 15 : } 
בראש הקובץ, בשורות 1-5, מופיעות חמש הנחיות מיוחדות הנקראות using, הנחיות אלו מאפשרות להשתמש ברכיבי תוכנה קיימים.
בשלב זה, אין צורך בכולם, צריך רק את ההנחיה הראשונה – using System שמאפשרת להשתמש ברכיבי התוכנה הבסיסיים (כמו הוראות קלט/פלט).
את השאר אפשר למחוק אם תתעקשו, אבל נוכחותם אינה מפריעה.

לאחר מכן, בשורה 7,  מופיעה הפקודה namespace HelloWorld , הפקודה namespace מאפשרת לרכז קבוצות של מחלקות.
מכיוון שבשלב זה אנו לא נעבוד עם קבוצות של מחלקות אפשרי למחוק גם אותה, אולם גם אם נשאיר אותה היא לא תפריע (אם החלטתם למחוק אותה, מחקו גם את הסוגריים המסולסלים שמופיעים בתחילתה ובסופה).
לאחר מכן מתחיל החלק מעניין והמשמעותי.

הפקודהclass  בשורה 9 היא פקודה להגדרת מחלקה,
class Program היא המחלקה הראשית של התוכנית,
כל תוכנית חייבת שתהיה לה מחלקה ראשית.
מהי מחלקה ראשית?
מחלקה ראשית זו מחלקה שמכילה את הפעולה (מתודה) הראשית של התוכנית.

תחביר:
הגדרת מחלקה מתחילה במילה השמורה class לאחריה מופיע שמה של המחלקה,
גוף המחלקה תחום בסוגריים מסולסלים, הסוגריים המסולסלים מסמנים למחשב היכן מתחילה המחלקה ('}'), והיכן היא מסתיימת ('{'):
class Program
{
   . . .
}
הערה – שם המחלקה הראשית לא חייב להיות Program, זה רק שם ברירת המחדל של Visual Studio, אפשר לקרוא לה בכל שם חוקי, גם class Moishale זה בסדר אם תתעקשו.
 
המתודה הראשית נקראת Main והיא חשובה מאוד.
היא חשובה משום שהתוכנית מתחילה לרוץ היא תריץ את המתודה הראשית,
כשהמתודה הראשית תסתיים, תסתיים אתה גם התוכנית.
תחביר:
 
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
. . .
}

}

כמו מחלקה, כך גם מתודה חייבת להיות תחומה בסוגריים מסולסלים.
הסוגריים המסולסלים מסמנים למחשב היכן מתחילה המתודה ('}'), והיכן היא מסתיימת ('{').
בתוך המתודה Main נכתוב את פקודות התוכנית שלנו.
הערה – בניגוד לשם המחלקה, שם המתודה הראשית חייב להיקרא Main.
 
הפקודה הראשונה שלנו תורה למחשב להדפיס על המסך את המשפט: "Hello World".
הערה - מילה כמו "Hello" או "World" או משפט כמו "Hello World" מכונים בתכנות בשם מחרוזת (string).
בגוף המתודה Main נכתוב את ההוראה שלנו להדפיס את המחרוזת למסך.
למזלנו הרב, המהנדסים של מיקרוסופט כבר עשו את רוב העבודה הקשה עבורנו.
הם כתבו מחלקה בשם Console, המחלקה הזו מכילה אוסף גדול מאוד של מתודות אשר תפקידן לשלוח פלט למסך או לקבל קלט ישירות מהמקלדת.
בין שאר המתודות של המחלקה נמצא את המתודה Console.WriteLine(…); .
תחביר של מתודה:
Console.WriteLine Syntax
מתודה שייכת למחלקה ולכן תחילה נקליד את שם המחלקה (Console במקרה שלנו), לאחר מכן נוסיף נקודה, נקודה מציינת שייכות ולאחר הנקודה נקליד את שם המתודה (WriteLine במקרה שלנו).
במתודה חייבים להוסיף סוגריים ובתוך הסוגריים נשלח פרמטרים,
פרמטר הוא מידע שהמתודה זקוקה לו בשביל לבצע בצורה תקינה את המצופה ממנה,
במקרה שלנו המידע יהיה המחרוזת שנרצה שתודפס למסך – "Hello World".
אם לא נודיע למתודה מה אנו רוצים שיודפס היא לעולם לא תדע, מתודות גרועות בניחושים.
לבסוף נוסיף את התו נקודה פסיק (;"), תו זה מודיע שנסתיימה פקודה.
גם את זה המחשב לא יצליח להבין בעצמו אם לא נגדיר לו.
הפקודה המלאה שנכתוב בתוף גוף המתודה הראשית תהיה:
Console.WriteLine("Hello World");

התוכנית הראשונה המלאה נראית כדלקמן:
 1 : using System; 
 2 : using System.Collections.Generic; 
 3 : using System.Linq; 
 4 : using System.Text; 
 5 : using System.Threading.Tasks; 
 6 : 
 7 : namespace HelloWorld 
 8 : { 
 9 :   class Program 
 10 :   { 
 11 :     static void Main(string[] args) 
 12 :     { 
 13 :       Console.WriteLine("Hello World"); 
 14 :     } 
 15 :   } 
 16 : } 
דגשים לכתיבת הקוד:
#C היא "Case Sensitive" – המשמעות שיש להקפיד על אותיות ראשיות (Upper Case) וקטנות (Lower Case), לדוגמה: Console ו-console אלו שתי מילים שונות מבחינת השפה. גם ל- WriteLine ו-writeline  שפת #C מתייחסת בשתי מילים שונות.


 

 
 
המחשבים הניידים הראשונים
האם ידעתם שהמחשב הנייד הראשון היה בגודל של משאית?
האם ידעתם שמחשבים ניידים קדמו למחשבי ה- PC הנפוצים?
סיור קצר בסיוטים הניידים של פעם.
 
המחשבים הניידים הראשונים