פינת קריאה

קורס הכשרת מורים

סילבוס מפורט וחלוקת שעות
סילבוס מפורט וחלוקת שעות

סילבוס מפורט לקורס "תכנות אסינכרוני, תקשורת ופיתוח אפליקציות ל-Windows 8.1 ואפליקציות ל-Windows Phone 8"