WiseKid

מה?
 • תוכנית לימודית דו שנתית ללימוד שפת התכנות # C לתלמידי חטיבות הביניים.
 • תוכנית הלימודים מתבססת על העולם התוכן חווייתי של הלומד.
 • חושפת את הלומד לתכנים מעולם התכנות תוך כדי יצירת חוויה ויזואלית באמצעות גראפיקה, צליל ואנימציה.
 • מערכת לימודית המשלבת תשתית גראפית, ספר, דוגמאות קוד, תרגילים ומצגות.
 • סביבה לימודית המאפשרת התפתחות ולמידה אישית, אתגרים, וקידום התלמיד מעבר לתכנים הנלמדים במסגרות הפורמאליות והבלתי פורמאליות.
למה?
 • יצירת אופק לימודי - טכנולוגי/מדעי עבור המשתתף.
 • קירוב התלמיד לעולם התכנות והגברת המוטיבאציה להשתלב במגמות מדעי המחשב/מדעים בתיכון.
 • רכישת יתרון לימודי משמעותי לקראת לימודים במגמות מדעי המחשב.
 • רכישת מיומנויות נוספות, כגון: לימוד עצמי, תכנון מערכת, התמודדות עם בעיות מורכבות וכו'.
 • שימוש בתשתית הגראפית לפיתוח חשיבה יצירתית.
 • הנגשת תחום הפיתוח והתכנות למגוון רחב של קהלי יעד תוך הסרת מחסומים וחששות מהתחום, התמודדות עם סטיגמות ותיוגים הנוגעים ללמידת תכנות.
 • רכישת המיומנויות הנדרשות להתמודדות עם אתגרים מתמטיים ומדעיים.