סילבוס

נושאים מרכזיים:
WPF
הנושא הראשון שיילמד הוא פיתוח אפליקציות Desktop באמצעות WPF מתוך מטרה להפוך את תכנית הלימודים למעניינת וצבעונית יותר.
WPF מכיל ספריה גראפית גדולה המאפשרת להדגים ולהמחיש בצורה ויזואלית גם תקשורת וגם עבודה סינכרונית.
נושאים מרכזיים: XAML, ספריה גראפית.

.NET Networking
 השכבה הפיסית, Streams, עקרונות בסיסיים (URI, IP Address, DNS, Port, Request/Response, Proxy), Socket, פרוטוקולים (TCP, UDP)
בניית מערכת שרת לקוח – שלב ראשון
תוכנת IM -מסרים מיידים , תוכנת לקוח מבוססת WPF, התחברות ותקשורת בין הלקוחות באמצעות Socket .
תכנות אסינכרוני
עקרונות התכנות האסינכרוני, Task, async, await , Asynchronous socket communication,
WCF
פיתוח שכבת תקשורת באמצעות Window Communication Foundation
EntityFramework
בניית שכבת DAL
בניית מערכת שרת לקוח – שלב שני
שמירת כל התשדורת בין הלקוחות ב-Database
Security
Authentication, Cryptography
בניית מערכת שרת לקוח – שלב שלישי
הרשמת משתמשים, הקמת קבוצות, הצפנת התשדורת.
פיתוח אפליקציות ל-Windows 8
לימוד ספריית WinRT מהבסיס ועד הפצת האפליקציה בחנות של מיקרוסופט
בניית מערכת שרת לקוח – שלב רביעי
פיתוח תוכנת לקוח ב-WinRT אשר תתקשר עם אפליקציית ה- Desktop.
פיתוח אפליקציות ל-Windows Phone 8
לימוד העקרונות של פיתוח אפליקציות ל-Windows 8  מהבסיס, דרך תקשורת עם חומרה וסנסורים (מצלמה, GPS, Accelrometer וכו') ועד הפצת האפליקציה בחנות של מיקרוסופט
בניית מערכת שרת לקוח – שלב חמישי
פיתוח תוכנת לקוח ל-Windows Phone 8 אשר תתקשר עם אפליקציית ה- Desktop ואפליקציית ה-WinRT.